Contributors for National Fund for Communal Harmony.

Special Thanks to ALL who have contributed generously for National Fund for Communal Harmony.

Here’s is the list of contributors:

Ajit Tripathi = 10
Jay Prakash Yadav = 10
Shantanu Tripathi = 10
Satish Kumar = 10
Ravi Agrahari = 20
Anoop Gupta = 10
Pankaj Kumar = 10
Ashutosh Rawat = 10
Saurabh Kumar = 10
Manoj Rajora = 10
Surya Dubey = 10
Shobhit Verma = 10
Ms. Preeti Dubey = 10
Dhannjay Kumar = 20
Lokesh Pratap Singh = 10
Krishna Gaur = 10
Yogesh Srivastava = 10
Mohammad Faizi = 20
Rajit Yadav = 10
Shivam Shukla = 10
Mahendra Agrahari = 10
Manoj Kushwaha = 10
Surya Soren = 10
Ajay Kumar Yadav = 10
Sandeep Maurya = 10
Prabhakar Prajapati = 10
Suraj Yadav = 10
Vishal Yadav = 10
Vivek Gupta = 10
Mr. Dharamjeet Yadav = 50
Abhishek Nigam = 20
Anand Verma, Anurag Pandey, Mahesh Kumar, & Prashant Varshney (jointly) = 50
Kaustubh Singh = 20
Avinash Verma = 50
Ajay Yadav = 20
Abhineet Maurya = 20
Ankit Chaurasiya = 50
Ambuj Kushwaha = 20
Himanshu Chandravanshi = 20
Ram Prakash = 10
Ajay Pal = 10
Brijesh Maurya = 10
Anshul Gangwar = 10
Prabhakar Pandey = 10
Vikas Kumar = 10
Prabhat Verma = 20
Pranav Mishra = 20
Anuj Tiwari = 20
Pankaj Yadav = 10
Rajan = 10
Pawan Patel = 10
Amit Kumar = 10
Anuj Sharma = 20
Anurag Yadav = 10
Mr. Kamalendra Singh Yadav = 10
Surya Prakash Yadav = 10
Prashant Singhal = 10
Vishal Chhabra = 30
Abhishek Yadav = 20
Ajay Maurya = 20
Rahul Soni = 10
Bhaskar Chaturvedi = 30
Ajeet Singh = 10
Ashish Singh = 20
Kavishu Goyal = 30
Anil Niranjan = 20
Vishal Anand = 10
Aman Singh = 10
Prakhar Singh Chauhan = 10
Sunny Yadav = 10
Siddharth Mishra = 15
Amarendra Patel = 20
Pankaj Yadav = 10
Amit Yadav = 20
Vivek Yadav = 10

Total = 1165

* Do bring to our notice if someone is left out among who have contributed.

We at stayfoolish.in, wish you ALL THE CONTRIBUTORS good luck for their future endeavors.

With Great Love,

Er. Amit Yadav
http://www.stayfoolish.in

Life is easy…☺

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s